La generació del document està dividida en els següents passos:

  • PREVISUALITZACIÓ: Podeu previsualitzar els continguts de cada apartat polsant el títol de cada un d’ells. Tingueu en compte que previsualitzar els continguts no implica la seva selecció.


  • SELECCIÓ DE CONTINGUTS: Seleccioneu els continguts adequats per al projecte polsant . Quan seleccioneu un apartat, el text associat apareixerà en el document que es generarà en posterioritat (arxiu .doc). Si no el seleccioneu no hi apareixerà


  • GENERACIÓ DEL DOCUMENT: Es genera un fitxer .doc amb els continguts seleccionats. És en aquest document on l’arquitecte podrà introduir les dades, observacions o ampliació del contingut que cregui convenient. El tipus de fitxer generat no es compatible amb Word 97 ni anteriors. Si no disposeu d’una còpia actualitzada de Word us podeu descarregar el programa OpenOffice, un editor de texts molt similar a word i gratuït, http://es.openOffice.org.

Podeu repetir el procés i generar tants documents com necessiteu.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ


Després de més de 15 anys de l'entrada en vigor del RD 1627/97 sobre disposicions mínimes de Seguretat i salut a les obres de construcció, l'Oficina Consultora Tècnica ha actualitzat el Model d'Estudi Bàsic de seguretat i Salut. Aquest document personalitzable segons el tipus d'obra, permet donar compliment a les exigències que fixa el decret. L'arquitecte autor de l'Estudi podrà, si ho creu necessari, afegir a la documentació del Model informació gràfica per complementar-lo i/o un pressupost en funció de la tipologia d'obra.

continuar
FOTO
Nota informativa | Termes legals © 2016 COAC